ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2261
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nadania statutu Publicznemu Gimnazjum w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XXXIV/179/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.
Nr aktu prawnego
V/28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2263
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
V/27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r
Nr aktu prawnego
V/26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
V/25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2266
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity w 2011.
Nr aktu prawnego
3/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sorkwity Nr III/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
IV/24/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
IV/23/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
IV/22/2011
Status
Zmieniony
Lp: 2270
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2011r.
Nr aktu prawnego
IV/21/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji