ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2261
Data podjęcia
2005-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Nadanie statutu Zespołowi Szkół, którego siedzibą jest miejscowość Zyndaki
Nr aktu prawnego
XXV/160/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2005-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2014
Nr aktu prawnego
XXV/159/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2263
Data podjęcia
2005-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2005 r.uchwalonego uchwałą Nr XXI/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r
Nr aktu prawnego
XXV/157/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2005-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sorkwity na lata 2005-2014.
Nr aktu prawnego
XXIII/147/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Budżet na rok 2005
Nr aktu prawnego
XXI/130/2004
Status
Zmieniony
Lp: 2266
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy w Sorkwitach na 2006r.
Nr aktu prawnego
XXXI/198/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.
Nr aktu prawnego
XXXI/197/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i zagrodowej w obrębie geodezyjnym Stama gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXI/194/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXI/192/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2270
Data podjęcia
2008-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XIX/96/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji