ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2261
Data podjęcia
2009-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej położonej w Warpunach
Nr aktu prawnego
24A/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2009-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Współpraca Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XXVI/134/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2263
Data podjęcia
2009-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/133/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXV/126/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XXV/125/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2266
Data podjęcia
2009-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 roku.
Nr aktu prawnego
21/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2009-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXVI/132/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXV/130/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2009-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczaną na terenie gminy Sorkwity przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.
Nr aktu prawnego
XXIV/124/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2270
Data podjęcia
2009-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXIV/121/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji