Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2261
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
III/7/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
III/6/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2263
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta.
Nr aktu prawnego
III/5/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2010-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
I/2/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2010-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
I/1/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2266
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r
Nr aktu prawnego
XLIII/222/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2010-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2010r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego .
Nr aktu prawnego
60/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2010r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego .
Nr aktu prawnego
55/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2010-09-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009r. z dnia 30 grudnia 2009r
Nr aktu prawnego
XLII/220/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2270
Data podjęcia
2010-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Nr aktu prawnego
61/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji