ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2291
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XVI/79/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2292
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Szkół w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XVI/78/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2293
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
XVI/77/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2294
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozłowie
Nr aktu prawnego
XVI/76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2295
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Choszczewie.
Nr aktu prawnego
XVI/75/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2296
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.
Nr aktu prawnego
XVI/74/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2297
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
Nr aktu prawnego
VI/20/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2298
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XV/71/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2299
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XV/70/2008
Status
Zmieniony
Lp: 2300
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2008r.
Nr aktu prawnego
XV/69/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji