ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLV/318/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022– 2032
Nr aktu prawnego
XLV/317/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia działań mających na celu realizację obowiązkowego zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
118/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Nr aktu prawnego
117/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych.
Nr aktu prawnego
116/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne.
Nr aktu prawnego
115/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
Nr aktu prawnego
114/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu na cele rekreacyjne.
Nr aktu prawnego
113/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
112/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
Nr aktu prawnego
111/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji