ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Sorkwity i Gminie Sorkwity wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu na cele usługowe
Nr aktu prawnego
39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w obrębie Sorkwity
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Sorkwity w 2022 r.
Nr aktu prawnego
37/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Sorkwity oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2022 -2025
Nr aktu prawnego
XXXVIII/283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Zyndaki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/282/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji