ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LII/365/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/364/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
55/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Kozłowo.
Nr aktu prawnego
54/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgę procedur audytu wewnętrznego, Kodeks Etyki Audytora wewnętrznego oraz Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Sorkwity.
Nr aktu prawnego
53/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja i remont drogi w Zyndakach".
Nr aktu prawnego
51/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
50/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
48/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji