ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Pustniki, obręb Pustniki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2021 r.
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Borowo
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji