ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
Nr aktu prawnego
132/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
Nr aktu prawnego
131/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
130/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Sorkwity i Gminie Sorkwity wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
129/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów, pasywów oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
128/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Nr aktu prawnego
127/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
126/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
125/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa użytkowanego przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
124/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity” .
Nr aktu prawnego
123/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji