Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
82/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Nr aktu prawnego
81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
80/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
79/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
78/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sorkwity i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowski Las- Gmina Sorkwity”.
Nr aktu prawnego
77/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
Nr aktu prawnego
76/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
Nr aktu prawnego
75/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem BETEL – Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie
Nr aktu prawnego
LIII/383/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
LIII/382/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji