ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XL/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022– 2032
Nr aktu prawnego
XL/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r.,w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sorkwity, w dniu 17 czerwca 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 4 czerwca 2022 r.
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji