ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja i remont drogi w Zyndakach".
Nr aktu prawnego
51/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
48/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LI/363/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032.
Nr aktu prawnego
LI/362/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
47/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28.04.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Nr aktu prawnego
43/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji