ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2019 r., poz. 38) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVII/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016r. zmienionej uchwałą nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2017r. zmienionej uchwałą nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz zmienionej uchwałą nr XIII/94/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2019 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XLVII/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Pustniki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nr aktu prawnego
XLVII/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
XLVII/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/337/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji