ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Gizewo, Warpuny, Zyndaki.
Nr aktu prawnego
122/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i olejów silnikowych w samochodach służbowych.
Nr aktu prawnego
121/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
120/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Nibork.
Nr aktu prawnego
119/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLV/324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLV/323/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Sorkwity na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLV/322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty miejscowej.
Nr aktu prawnego
XLV/321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLV/320/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLV/319/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji