ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022– 2032
Nr aktu prawnego
XLIII/310/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Nr aktu prawnego
85/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Nr aktu prawnego
83/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej w obrębie Szymanowo.
Nr aktu prawnego
82/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Burszewo
Nr aktu prawnego
81/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych
Nr aktu prawnego
80/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
79/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za pierwsze półrocze 2022 r. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
78/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLII/309/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji