ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami .
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIX/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXIX/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIX/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji