ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
Nr aktu prawnego
XLVII/335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XLVII/334/2023
Status
Uchylony
Lp: 64
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.
Nr aktu prawnego
XLVII/333/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032.
Nr aktu prawnego
XLVII/332/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu naboru deklaracji udziału w naborze wniosków o przyznanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji oraz powołania komisji ds. wyboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Nr aktu prawnego
7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju pracowników Urzędu Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 r.
Nr aktu prawnego
5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Sorkwity w 2023 r.
Nr aktu prawnego
4/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Sorkwity w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji