ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa użytkowanego przez Wójta Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
112/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
Nr aktu prawnego
111/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LVI/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/395/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Sorkwity na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.
Nr aktu prawnego
LVI/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LVI/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LVI/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LVI/390/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji