ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027.
Nr aktu prawnego
LV/388/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LV/387/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032.
Nr aktu prawnego
LV/386/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
95/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
94/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Nr aktu prawnego
LIV/385/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIV/384/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2024 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
92/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
91/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji