ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nr aktu prawnego
LX/428/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr LVII/400/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
Nr aktu prawnego
LX/427/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2023 r.
Nr aktu prawnego
22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Burszewo stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Choszczewo.
Nr aktu prawnego
20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Nr aktu prawnego
19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2024 realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia ul. Młynowej i ul. Żytniej w Warpunach do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LIX/426/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LIX/425/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LIX/424/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji