ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Robota budowlana polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej a następnie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Sorkwity
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej a następnie modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sorkwity.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JĘDRYCHOWIE, GM. SORKWITY
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W SORKWITACH - ETAP I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla termomodernizacji budynków w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 182.1 KiB)
 • SWZ (DOCX, 278.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 33.3 KiB)
 • Oświdczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 84.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 54 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 63 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 39.7 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej (DOCX, 20.8 KiB)
 • Szkoła w Zyndakach - Audyt (PDF, 1.2 MiB)
 • Szkoła w Zyndakach - Inwentaryzacja (PDF, 4.2 MiB)
 • Szkoła w Zyndakach - Inwentaryzacja opis (ODT, 9.1 MiB)
 • Urząd Gminy - Audyt (PDF, 997 KiB)
 • Urząd Gminy - Inwentaryzacja (PDF, 1 MiB)
 • Urząd Gminy - Inwentaryzacja opis (ODT, 9.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 52.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 162.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 129.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty dla cz. I (PDF, 126.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 94.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.9 KiB)
 • SIWZ (ODT, 285.6 KiB)
 • Załącznik nr 1. (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 2. (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 3. (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 4. (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 5. (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 6. (DOCX, 31.9 KiB)
 • Załącznik nr 7. (ODT, 15.8 KiB)
 • Załacznik nr 8. (DOC, 131.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 158.1 KiB)
 • Ogłoszenie o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 40.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 74.9 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 66 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Sorkwity.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja warynków zamówienia (DOCX, 214.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 161.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 233.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców 1 (DOC, 125.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców 2 (DOCX, 15 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców 3 (DOCX, 19.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców 4 (DOCX, 19.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 187 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 z przeznaczeniem na cele OSP w Sorkwitach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105 KiB)
 • Specyfikacja warynków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1. (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 2. (DOC, 110 KiB)
 • Załącznik nr 3. (PDF, 264.6 KiB)
 • Załącznik nr 4. (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5. (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 6. (DOCX, 40.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 40.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 287.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ODT, 263.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Formularz oferty (ODT, 20.8 KiB)
 • Warunki udziału (ODT, 16 KiB)
 • Podstawy wykluczenia (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (ODT, 12.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy (ODT, 18 KiB)
 • Wykaz sprzętu (ODT, 15.2 KiB)
 • Projekt umowy (ODT, 36.2 KiB)
 • Lokalizacja dzwonów (ODT, 15.8 KiB)
 • Informacja RODO (ODT, 23.9 KiB)
 • Oświadczenie (ODT, 13.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 203.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 63 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 92.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 59.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 181.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 2. (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3. (DOCX, 46.2 KiB)
 • Załącznik nr 4. (ZIP, 33.5 MiB)
 • Załącznik nr 5. (PDF, 78 KiB)
 • Załącznik nr 6. (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 7. (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 8. (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 9. (DOC, 33.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 47 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 119.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 93.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji