ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu "Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 140.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 962.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 63 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 89 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 54.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 54.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 (DOCX, 133.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 (DOCX, 134 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 (DOCX, 72.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 54.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 309.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 124.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (PDF, 90.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.2 KiB)
 • Unieważnienie cz. 2 (PDF, 49.1 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 128.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Warpunach, gm. Sorkwity.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208.2 KiB)
 • SIWZ (ODT, 47 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (ODT, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 (ODT, 37.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 4a (PDF, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 4b (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 4c (PDF, 259.9 KiB)
 • Załącznik nr 4d (PDF, 706.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 207.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 26 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 20 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 65.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 80 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 824 KiB)
 • SIWZ (ODT, 263.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (ODT, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (ODT, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4 (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (ODT, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (ODT, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ODT, 34 KiB)
 • Załącznik nr 8 (ODT, 16 KiB)
 • Załącznik nr 9 (ODT, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ODT, 13.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 113.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 18.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 90.7 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach i Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach poprzez zakup biletów miesięcznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 55.9 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 12.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 14.6 KiB)
 • Wykaz pojazdów (DOCX, 15.4 KiB)
 • Wzór oferty na zadanie nr 1 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Wzór oferty na zadanie nr 2 (DOCX, 14.8 KiB)
 • Wzór umowy na zadanie nr 1 (DOCX, 25.4 KiB)
 • Wzór umowy na zadanie nr 2 (DOCX, 24.1 KiB)
 • Cennik na bilety m-czne SP Sorkwity (DOCX, 13.4 KiB)
 • Cennik na bilety m-czne SP Warpuny (DOCX, 13.3 KiB)
 • Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • Oświadczenie o prznależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 11.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 15.2 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 838.6 KiB)
 • SIWZ (ODT, 46.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (ODT, 22.7 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (ODT, 15.2 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (ODT, 18.6 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy dla część I (ODT, 31.2 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy dla część II (ODT, 30.2 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy dla część III (ODT, 29 KiB)
 • Program ubezpieczenia (ODT, 80.3 KiB)
 • Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego (XLS, 144.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 139.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 356.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 51.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 721 KiB)
 • Zarządzenie 107/2018 (ODT, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 81.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 117.8 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-03 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (ODT, 260.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (ODT, 16.2 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 pzp (warunki udziału) (ODT, 15.9 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 pzp (podstawy wykluczenia) (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (ODT, 12.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (ODT, 18.1 KiB)
 • Wykaz sprzętu (ODT, 15.2 KiB)
 • Projekt umowy (ODT, 31.5 KiB)
 • Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (ODT, 16 KiB)
 • Informacja dot. RODO (ODT, 23.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO (ODT, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 84.9 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach i Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach, poprzez zakup biletów miesięcznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 53.7 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 12.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 14.6 KiB)
 • Wykaz pojazdów (DOCX, 15.4 KiB)
 • Wzór oferty na zadanie nr 1 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Wzór oferty na zadanie nr 2 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Wzór umowy na zadanie nr 1 (DOCX, 25.4 KiB)
 • Wzór umowy na zadanie nr 2 (DOCX, 24 KiB)
 • Cennik na bilety m-czne SP Sorkwity (DOCX, 13.4 KiB)
 • Cennik na bilety m-czne SP Warpuny (DOCX, 13.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (DOCX, 13.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (ODT, 260.8 KiB)
 • Formularz oferty (ODT, 16.2 KiB)
 • Warunki udziału (ODT, 16 KiB)
 • Podstawy wykluczenia (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (ODT, 12.4 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy (ODT, 18.3 KiB)
 • Wykaz sprzętu (ODT, 15.8 KiB)
 • Projekt umowy (ODT, 30.3 KiB)
 • Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (ODT, 15.9 KiB)
 • Informacja dot. RODO (ODT, 23.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO (DOCX, 10.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 112.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 44 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 48.6 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 116.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 36 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunków MK (DOCX, 5.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 674.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 436.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 447.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 535.6 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 26 KiB)
 • Zestawienie kredytów na 30-06-2018 (XLS, 12.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (XLSX, 6.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 361.8 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-27 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 216 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 45.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOC, 51.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik nr 4 pozwolenie na budowę (PDF, 302.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 1 (PDF, 298.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 2 (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 3 (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 4 (PDF, 496.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 5 (PDF, 167.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 6 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 7 (PDF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 8 (PDF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 9 (PDF, 121.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 10 (PDF, 64.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 11 (PDF, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 1 (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 2 (PDF, 200.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 3 (PDF, 83.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projet bud. elektryka 1 (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projet bud. elektryka 2 (PDF, 179.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiar (PDF, 557.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 40 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 38.5 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 34 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 31.5 KiB)
 • Zmiana w SIWZ (PDF, 112.3 KiB)
 • Formularz do oferty po zmianie w SIWZ (DOC, 57 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 69.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 728.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji