ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. i finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
L/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032
Nr aktu prawnego
L/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
Nr aktu prawnego
39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycją pod nazwą Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”.
Nr aktu prawnego
38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
Nr aktu prawnego
37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4”.
Nr aktu prawnego
36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
33/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji