Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sorkwity na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/410/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Sorkwity na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/409/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/408/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Sorkwity na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła po ewangelickiego przy ulicy Długiej 18 w Rybnie w gminie Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LVIII/407/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Sorkwity na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Warpunach w gminie Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LVIII/406/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
LVIII/405/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
LVIII/404/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr LVII/400/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/403/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sorkwity.
Nr aktu prawnego
6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji