ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2231
Data podjęcia
2009-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych.
Nr aktu prawnego
XXXI/158/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2232
Data podjęcia
2009-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ustalenie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
49/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2009-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2009 roku.
Nr aktu prawnego
47/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2234
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXXII/165/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXXII/164/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXXII/163/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2237
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel
Nr aktu prawnego
XXXII/162/2009
Status
Zmieniony
Lp: 2238
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zawarcie porozumienia dotyczącego wykonywania zadań publicznych w drodze współdziałania.
Nr aktu prawnego
XXXII/161/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/192/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/211/2006 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXII/160/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2009-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXXII/159/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji