Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2231
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
VIII/46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2232
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
VIII/45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia  nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach położonych w Zyndakach.
Nr aktu prawnego
VIII/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2234
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia  nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach położonych w Warpunach.
Nr aktu prawnego
VIII/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Sorkwity od 1.06.2011r. do 31.05.2012r.
Nr aktu prawnego
30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2010-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
II/4/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2237
Data podjęcia
2010-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
II/3/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2238
Data podjęcia
2011-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r
Nr aktu prawnego
VII/42/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2011-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
VII/41/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2011-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE
Nr aktu prawnego
VII/40/2011
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji