ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.06.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.9.2019.5  
 
Mieszkańcy
                                                                                        
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia                      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)   zwołuje IX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 czerwca 2019r. (piątek) na godzinę 9ºº   w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII  sesji z dnia 19 kwietnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji z dnia 16 maja 2019 r.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 przedstawionego przez Wójta Gminy.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 r.
 7. Rozpatrzenie:
  1.  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  2.  sprawozdania finansowego za 2018 r.
  3.  informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
  4.  opinii Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 1/2019 z dnia 15 maja 2019 r.) oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.
  5. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2018 r.
  6. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2018 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  3. udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
  4. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity.
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w miejscowości Borowo.
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w miejscowości Sorkwity.
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Zyndaki.
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Warpuny z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  11. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  12. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  13. zgłoszenia sołectwa Choszczewo i Gminy Sorkwity do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego  od 2019 roku z wykorzystaniem metody odnowy wsi.
  14. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  15. ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Sorkwity oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.
  16. zmiany uchwały Nr XXX/243/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 08:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 08:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:22:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VIII Uroczystą Sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 06.05.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.8.2019.5
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje VIII uroczystą sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 16 maja 2019 r. (czwartek) na godzinę 10ºº w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
 
Porządek uroczystej sesji:
 
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Przywitanie gości
 3. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.  
 4. „640 lat historii Sorkwit” wykład Prof. dr hab. Stanisława Achremczyka.
 5. Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
 6. Cezary Makiewicz „Wszystkie drogi do Mrągowa prowadzą przez Sorkwity”.
 7. Zamknięcie sesji
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-08 11:32:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-08 11:32:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08 11:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08.04.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.7.2019.4
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje VII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i p.poż. w Gminie Sorkwity.
 5. Głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  3. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sorkwity stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  4. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  5. Przystąpienia Gminy Sorkwity do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-11 14:03:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-11 14:03:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11 14:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 marca 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.03.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.6.2019.3
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje VI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 marca 2019 r. (środa) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wręczenie medalu za zasługi dla obronności kraju (wręczy Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku ppłk Tomasz Koprowski).
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności ZGK Sp z o.o w Warpunach za 2018 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach za 2018 r.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach za 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2023 uchwalonej uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
b) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
c) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
        d) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania.
        e) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.
        f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Burszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-19 13:58:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-19 13:59:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 13:59:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.02.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.5.2019.2
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje V sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 luty 2019 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych oraz kwestia wywozu i transportu drewna z lasów państwowych na terenie gminy Sorkwity (zreferują przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Powiatowego Zarządu Dróg i Nadleśnictwa Mrągowo)
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r;
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Sorkwity na 2019 r.”,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno;
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki;
e) w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z eksploatacją rurociągu kablowego  Sieci Szerokopasmowej;
f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
g) przyjęcia do realizacji projektu: Akademia Zdrowej Rodziny, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług  socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 14:58:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-21 14:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 22.01.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.3.2019.1
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500 ze zm.) zwołuje IV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 31 stycznia 2019 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.,
b) zniesienia statusu pomnika przyrody,
c) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej  pojemności,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
e) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Szymanowo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
g) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji,Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
h) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
i) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
j) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.,
k) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
l) ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-24 18:12:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-24 18:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:23:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 06.12.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.11.2018
 
Mieszkańcy
 
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje III sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 21 grudzień 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia22 grudnia 2017 r.,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2032,
c) uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r.,
d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
g) uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2019,
        h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 14:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 14:37:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 17:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.11.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.10.2018
Mieszkańcy
                                                                                                       
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje II sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy W Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032
b) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Mrągowo.
d) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
e) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania.
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
i) opłaty miejscowej.
j) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity"
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 14:08:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 14:08:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 17:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza w Olsztynie III

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Rynkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rynkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 15:03:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 15:04:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 17:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji