ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Nr aktu prawnego
85/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Nr aktu prawnego
83/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Burszewo
Nr aktu prawnego
81/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych
Nr aktu prawnego
80/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
79/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLII/309/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLII/308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XLII/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Pustniki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
XLII/306/ 2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji