ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
Nr aktu prawnego
24/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły.
Nr aktu prawnego
23/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
Nr aktu prawnego
22/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
21/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
20/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
19/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
18/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
17/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2023
Nr aktu prawnego
16/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego .
Nr aktu prawnego
14/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji